Functionaliteiten

Functionaliteiten voor inwoners

Inwoners kunnen zelf beslissen welk initiatief zij willen steunen. Hierdoor bepalen inwoners samen welke initiatieven worden uitgevoerd (en welke niet). Het leveren van een bijdrage gaat eenvoudig. Cheques kunnen online gedoneerd worden door een unieke activatiecode in te vullen. Maar het is ook mogelijk om initiatieven offline te steunen door de cheque aan de initiatiefnemer te geven.

Onze focus ligt niet op het verzamelen van gegevens. Het aanmaken van een account is alleen vereist wanneer inwoners een initiatief willen aanmelden. We verzamelen dan alleen gegevens die we nodig hebben om de initiatiefnemers te bereiken en uitbetalingen te doen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Inwoners die wel een account hebben, kunnen makkelijk zien welke en hoeveel cheques zij hebben verzameld en/of welk saldo zij nog te besteden hebben.

Alleen goedgekeurde initiatieven kunnen donaties ontvangen. Inwoners weten hierdoor zeker dat zij aan een realistisch initiatief doneren. Gaat het initiatief toch niet door? Dan krijgen alle donateurs hun geld terug.

Initiatiefnemers kunnen aangeven of zij hulp kunnen gebruiken bij de organisatie of uitvoering van hun initiatief. Via het platform kunnen vrijwilligers zich eenvoudig opgeven om te helpen.

Soms kan een buurtbewoner de benodigdheden voor een initiatief uitlenen of sponsoren. Dit kan via het Maak je Wijk-platform. Het bedrag dat de initiatiefnemer begroot heeft voor het beschikbaar gestelde middel, wordt afgetrokken van het totale benodigde bedrag dat de initiatiefnemer op wil halen.

Via het platform kun je initiatiefnemers eenvoudig een vraag stellen. Deze ontvangt hij of zij per e-mail. Het e-mailadres van de initiatiefnemer is niet zichtbaar voor bezoekers van de website.

Het platform biedt een overzicht van alle initiatieven en het is mogelijk om te filteren op wijken en thema’s. Daarnaast kunnen inwoners ervoor kiezen om wekelijks updates te ontvangen over initiatieven in hun wijk en om specifieke initiatieven te volgen.

Na afloop van een initiatief plaatsen initiatiefnemers een verslag op de website, waarin zij hun ervaringen en tips delen. Inwoners die zelf ook een initiatief willen organiseren, kunnen hierdoor inspiratie opdoen en leren van hun buurtgenoten.

Functionaliteiten voor initiatiefnemers

Initiatiefnemers kunnen na aanmelding van hun initiatief donaties van verschillende organisaties of personen ontvangen op één plek. Aangesloten organisaties en geïnteresseerde bewoners krijgen een e-mail na de aanmelding van een initiatief. Hiermee krijgen zij alle benodigde informatie om te beslissen of zij dit initiatief kunnen steunen.

Ieder initiatief krijgt een pagina op het platform. Initiatiefnemers kunnen hier updates over het initiatief plaatsen en de pagina kan makkelijk online gedeeld worden. De initiatiefpagina kan hierdoor goed gebruikt worden om te crowdsourcen.

Ontvangt een initiatief donaties van meerdere organisaties? Initiatiefnemers hoeven maar één financiële verantwoording in te leveren. Dit kunnen zij eenvoudig zelf online doen of via een kant-en-klaar invulformulier.

Initiatiefnemers die veel cheques hebben verzameld, kunnen deze makkelijk en snel aan hun initiatief doneren door de QR-codes op de cheques te scannen.

Als er voldoende geld is gespaard voor een initiatief, betalen wij dit binnen vijf werkdagen uit. Vind het initiatief pas over langere tijd plaats? Dan is het ook mogelijk om zelf een uitbetaaldatum te kiezen op een later moment.

Functionaliteiten voor opdrachtgevers

Van tevoren stellen we samen voorwaarden op waar ieder initiatief aan moet voldoen. Op basis van deze voorwaarden keur je zelf initiatieven goed of af. Zodoende behoud je zelf de controle over het soort initiatieven en de kwaliteit ervan. Het voordeel is dat je niet meer hoeft te beslissen over de hoogte van het toe te kennen bedrag. Het is aan inwoners zelf of zij voldoende cheques of donaties verzameld krijgen voor de uitvoering van een initiatief. Eventueel kun je wel sturen op een maximaal te verzamelen bedrag.

Alle informatie over een initiatief staat op één plek. Hier wordt ook de administratie en correspondentie tussen de initiatiefnemer, gemeente en de helpdesk gelogd.

BRUIS verzorgt de helpdesk voor inwoners en initiatiefnemers. Een groot deel van de communicatie is geautomatiseerd. Doordat je weinig tijd kwijt bent aan administratieve taken ontstaat er meer tijd voor contact met inwoners. Tijd die je vast goed kunt gebruiken om inwoners écht te helpen als dit nodig is en kwaliteit toe te voegen.

Naast de helpdesk, nemen wij ook de financiële administratie en uitbetalingen voor onze rekening. BRUIS heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om een stichting derdengelden op te richten. De derdengeldrekening wordt gebruikt om de uitbetalingen te doen en iDeal-donaties te ontvangen. Dit stelt ons in staat om heel snel (vaak op dezelfde dag) initiatiefnemers uit te betalen die voldoende hebben opgehaald. Een bijkomend voordeel is dat het ook mogelijk is om (bewoners)budgetten over een boekjaar heen te tillen.

Cijfers en statistieken, zoals het aantal aangemelde en uitgevoerde initiatieven, worden automatisch gerapporteerd. Hierdoor wordt zichtbaar in welke wijken er veel of juist weinig wordt georganiseerd. Bovendien kunnen de rapportages gebruikt worden om de besteding van bewonersbudgetten te verantwoorden. De rapportages kunnen eenvoudig worden opgeslagen, uitgedraaid en gedeeld.

Het platform voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1) die gelden voor websites van overheidsinstanties. Bekijk het rapport van de Inspectie WCAG 2.1 dat de gemeente Ede door een onafhankelijk bureau liet uitvoeren voor het platform www.ededoet.nl. We voldoen aan alle 50 van de 50 succescriteria.

Met Laposta stuur je eenvoudig mooi opgemaakte e-nieuwsbrieven naar grote groepen. Maak je Wijk biedt een koppeling waardoor personen die zich hebben aangemeld voor de website automatisch in de verzendlijst van Laposta gezet kunnen worden.

Alle data over de initiatieven kunnen geïmporteerd worden in GIS (geografisch informatiesysteem). Een GIS maakt het mogelijk om de data te beheren, analyseren en te delen met anderen.