Ede Doet

Hét platform voor bewonersinitiatieven

Wilma van Noordenburg,
regisseur ‘Ede Doet’

Wilma van Noordenburg werkt bij de gemeente Ede en is regisseur bij ‘Ede Doet’, het Maak je Wijk-platform voor bewonersinitiatieven in Ede. Als regisseur staat ze in direct contact met de inwoners. Inwoners die behoefte hebben aan hulp of advies bij het opstarten van een initiatief, kunnen bij de regisseurs terecht. Ook nemen de regisseurs altijd contact op met initiatiefnemers, om te bespreken of hun initiatief aan de voorwaarden van het platform voldoet.

Voorwaarden van ‘Ede Doet’

De voorwaarden waar initiatieven aan moeten voldoen, zijn vooraf opgesteld door de gemeente. Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats, waarbij wordt besproken of en hoe de voorwaarden aangepast moeten worden. De voorwaarde die altijd voorop staat, is dat een initiatief moet bijdragen aan meer contact tussen buurtgenoten. “Een belangrijk doel van ‘Ede Doet’ is het vergroten van verbinding en sociale cohesie in de buurten”, aldus Wilma.

‘Ede Doet’ als draagvlakcheck

Aan de hand van de vooraf opgestelde voorwaarden, beslissen de regisseurs of een initiatief op de website komt of niet. Of een initiatief vervolgens daadwerkelijk uitgevoerd wordt, ligt daarentegen niet bij de regisseurs, maar bij de inwoners. Ieder woonadres in Ede krijgt twee keer per jaar een waardecheque, ter waarde van € 7,50. Die kunnen zij doneren aan een initiatief naar keuze. Ook kunnen inwoners via iDeal een (extra) donatie uit eigen portemonnee doen. Wilma: “Krijgt een initiatief voldoende donaties? Dan vinden genoeg inwoners het een goed initiatief en kan het uitgevoerd worden. Het platform vormt op deze manier een draagvlakcheck voor bewonersinitiatieven.” Inmiddels zijn er ruim 1.900 initiatieven uitgevoerd via ‘Ede Doet’.

Administratie en correspondentie

Wanneer een initiatief voldoende donaties heeft gekregen, kan het gespaarde bedrag uitbetaald worden. Dit wordt gedaan door de helpdesk van ‘Ede Doet’, die een groot deel van de technische en administratieve taken verricht. De administratie en correspondentie tussen de initiatiefnemers, regisseurs en de helpdesk worden gelogd op het platform. De verschillende medewerkers kunnen elkaar zodoende eenvoudig op de hoogte houden van de stand van zaken van initiatieven.

Extra aandacht voor duurzame initiatieven

De gemeente stimuleert initiatiefnemers om hun initiatief te laten aansluiten bij thema’s die op de agenda van de gemeente staan. Zo worden initiatieven die zich richten op duurzaamheid en voedselvoorziening extra onder de aandacht gebracht. Ook organiseert de gemeente een winactie waarbij het duurzaamste initiatief een waardecheque van € 1000,- krijgt. De cheque kan worden gebruikt voor een nieuw of sparend initiatief op ‘Ede Doet’. Op deze manier worden inwoners gestimuleerd en geïnspireerd, en worden er nieuwe initiatieven aangemeld die bij het thema duurzaamheid aansluiten. Van 2018 tot 2021 is de hoeveelheid duurzame initiatieven gestegen van 12% naar zo’n 18%.

Behoeften van inwoners

De initiatieven op ‘Ede Doet’ sluiten niet alleen aan bij de thema’s die op de agenda van de gemeente staan. Doordat het platform werkt als draagvlakcheck, is namelijk ook goed te zien wat inwoners zelf belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben. “Tijdens de coronacrisis werden via ‘Ede Doet’ bijvoorbeeld bedankjes voor zorgmedewerkers en bloemetjes voor buurtgenoten gekocht. Om elkaar een hart onder de riem te steken”, vertelt Wilma. Inwoners zien als geen ander wat er in de praktijk nodig is om hun leefomgeving te optimaliseren. Dankzij de waardecheques kunnen zij initiatieven die hieraan bijdragen organiseren en steunen. Een groot deel van de Edenaren maakt daar gebruik van: meer dan 50% van de cheques wordt geactiveerd.

Meer contact tussen buurtgenoten

De bewonersinitiatieven die via ‘Ede Doet’ worden georganiseerd, spelen dus in op thema’s die belangrijk zijn voor inwoners en de gemeente, en dragen tegelijkertijd bij aan meer contact tussen buurtgenoten. Niet alleen de initiatieven zelf zorgen voor meer contact, ook tijdens het sparen voor de initiatieven zoeken buren elkaar op, legt Wilma uit. “Mensen gaan langs de deuren om cheques in te zamelen. Dit zorgt voor verbinding en kwalitatief betere initiatieven. Bovendien is dit ook direct mond-tot-mondreclame voor ‘Ede Doet’, waardoor nog meer inwoners ons weten te vinden.”

Oktober 2021

WINNAAR DUURZAAMSTE INITIATIEF 2020

Gezamenlijke binnentuin vergroenen en verduurzamen
We hebben een grote binnentuin met een grasveld en enkele bomen. Deze willen we graag opknappen. De binnentuin willen we gezelliger en duurzamer maken door meer planten, bloemen en een kruidentuin te plaatsen. Hierbij willen we rekening houden met het milieu door te kiezen voor diverse soorten planten die meegaan in het veranderende klimaat, bijvoorbeeld door bloembollen te gebruiken die helpen de eikenprocessierups tegen te gaan.

Bekijk het duurzaamste initiatief 2020 op ‘Ede Doet

Meer ervaringen met Maak je Wijk

“Dankzij ‘Maak Capelle’ zijn de geldstromen rondom bewonersinitiatieven voor iedereen zichtbaar geworden.”
“Mensen zien wat er gecreëerd wordt in hun wijk en willen ook mee doen. Zo wordt ‘Ik buurt mee!’ steeds groter. Dat is heel mooi aan het platform.”
“Doordat alle initiatieven open op het platform staan, zien mensen wat er in hun eigen én andere wijken gebeurt. Dat geeft een stukje inspiratie onderling.”
“We stimuleren initiatiefnemers zo veel mogelijk om hun initiatieven te laten aansluiten bij thema’s die in de wijken spelen. Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven echt bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.”