Maak Capelle

Meer sociale cohesie dankzij bewonersinitiatieven

Arjan de Weger, buurtcoach Welzijn Capelle

Arjan de Weger is buurtcoach bij Welzijn Capelle, een stichting die ondersteuning en advies biedt aan Capellenaren. Welzijn Capelle werkt samen met de gemeente Capelle aan den IJssel, woningcorporatie Havensteder en ‘Maak Capelle’, een platform voor bewonersinitiatieven. Als buurtcoach helpt Arjan inwoners onder andere bij het opstarten van een initiatief op het platform. Capellenaren die een idee hebben om hun wijk leuker, mooier of beter te maken, kunnen bij hun buurtcoach aankloppen voor advies. “Wij denken mee over de begroting, helpen bij de aanmelding op www.maakcapelle.nl en controleren of de aanvraag aan de vooraf opgestelde voorwaarden voldoet”, zegt Arjan.

Het aanmeldproces

Wanneer een inwoner een initiatief aanmeldt op ‘Maak Capelle’, worden de buurtcoaches hiervan per mail op de hoogte gesteld. Via de website kunnen zij alle informatie over het initiatief en de contactgegevens van de initiatiefnemer terugvinden. De buurtcoaches controleren de aanmelding en nemen persoonlijk contact op met de initiatiefnemer als dit nodig is. Op het platform kunnen de initiatieven gemakkelijk goed- of afgekeurd worden. Zodra een initiatief door een buurtcoach is goedgekeurd, komt het op de website te staan. Dan start het ophalen van donaties en benodigdheden en het werven van vrijwilligers.

Een brug tussen inwoners en de gemeente

De buurtcoaches vormen een brug tussen inwoners en de gemeente Capelle aan den IJssel. Arjan: “Ik houd mij bezig met vrijwel alles binnen de gemeente waar inwoners bij betrokken zijn en dat is veel in Capelle! Doordat de Wijkoverlegplatforms ervoor zorgen dat de politiek dicht bij de inwoners staat, is de betrokkenheid namelijk groot.” Deze betrokkenheid maakt dat er uiteenlopende initiatieven uit veel verschillende hoeken komen. Dankzij ‘Maak Capelle’ zijn al deze initiatieven nu op één plek te vinden.

Meer contact tussen buurtgenoten

Doordat de buurtcoaches in contact staan met inwoners én de gemeente, krijgen zij een goed beeld van opgaven waar Capelle voor staat. “We stimuleren initiatiefnemers zo veel mogelijk om hun initiatieven te laten aansluiten bij thema’s die in de wijken spelen. Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven echt bijdragen aan verbetering van de leefomgeving”, vertelt Arjan. Een belangrijke opgave waar Capelle aan werkt, is het tegengaan van eenzaamheid. Inwoners worden daarom aangemoedigd om initiatieven te organiseren waarbij ontmoeting en contact tussen buurtgenoten centraal staan. “Buiten het platform om weten Capellenaren elkaar hierdoor ook steeds beter te vinden”, aldus Arjan. Vaak wordt het eerste contact gelegd dankzij een initiatief op ‘Maak Capelle’. Daarna kloppen buren makkelijker bij elkaar aan om bijvoorbeeld spullen te lenen of gewoon een praatje te maken. Zodoende laat ‘Maak Capelle’ de sociale cohesie in wijken groeien.

Oktober 2021

Meer ervaringen met Maak je Wijk

“Doordat alle initiatieven open op het platform staan, zien mensen wat er in hun eigen én andere wijken gebeurt. Dat geeft een stukje inspiratie onderling.”

“Dankzij ‘Maak Capelle’ zijn de geldstromen rondom bewonersinitiatieven voor iedereen zichtbaar geworden.”

“Mensen gaan langs de deuren om cheques in te zamelen. Dit zorgt voor verbinding en kwalitatief betere initiatieven. Bovendien is dit ook direct mond-tot-mondreclame voor ‘Ede Doet’, waardoor nog meer inwoners ons weten te vinden.”

“Bewoners zijn blij met de eenvoud van ‘Ik buurt mee!’. Je dient een plan in, verzamelt cheques en als je voldoende geld hebt, wordt er binnen vijf werkdagen uitbetaald. Initiatiefnemers zijn vaak verbaasd hoe snel het gaat.”