Maak Capelle

Samen verantwoordelijk voor de wijkleefbaarheid

Henri Vennix,
projectleider Havensteder

Henri Vennix is projectleider bij Havensteder, een woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam. In de gemeente Capelle aan den IJssel bezit de corporatie ongeveer een derde van de woningen. Havensteder vindt het belangrijk dat de huurders zelf kunnen meedenken en -beslissen over hun leefomgeving. Daarom wordt er binnen de kaders van de Woningwet budget ingezet voor bewonersinitiatieven. Voorheen kregen huurders een cheque waarmee ze bewonersinitiatieven konden uitvoeren. In 2015 is er samen met de gemeente gestart met een nieuwe methodiek, het platform Maak Capelle’.

Bewonersinitiatieven bekostigen door middel van crowdfunding

Voor de start van het platform werden er al veel bewonersinitiatieven in Capelle gerealiseerd. Het was voor de huurders van Havensteder vanzelfsprekend dat zij voor de bekostiging daarvan bij de woningcorporatie aanklopten. ‘Maak Capelle’ werkt met de crowdfundmethodiek. “Deze methodiek stimuleert initiatiefnemers om voor donaties verder te kijken dan alleen hun woningcorporatie of gemeente. Wat kun je bijvoorbeeld samen met je buren of ondernemers in de wijk voor elkaar krijgen?” legt Henri uit. De methodiek zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor een leefbare wijk meer gedeeld wordt.

Donaties verzamelen op één plek

Op ‘Maak Capelle’ kunnen initiatiefnemers op één plek bijdragen van verschillende donateurs verzamelen. Naast Havensteder kunnen ook de Wijkoverlegplatforms (WOP’s), bedrijven, organisaties en inwoners doneren en zo een initiatief (mede)mogelijk maken. Het platform is niet alleen voor huurders van de woningcorporatie, maar voor alle Capellenaren. Doordat de donaties op één plek verzameld worden, kan het gespaarde bedrag in één keer uitbetaald worden. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen nadat er voldoende is gespaard. Na afloop van het initiatief leveren initiatiefnemers slechts één financiële verantwoording in.

Transparantie voor inwoners en donateurs

Een deel van de initiatiefnemers deed voorheen al aanspraak op verschillende budgetten of potjes. “Voor ons was het dan niet altijd duidelijk of een initiatief alleen financiële steun van Havensteder kreeg, of dat er ook andere donateurs waren”, vertelt Henri. Op ‘Maak Capelle’ is de besteding van budgetten transparant. Iedereen ziet welk initiatief al voldoende heeft gespaard of juist nog een donatie nodig heeft. Bovendien krijgen inwoners zicht op het geld dat Havensteder doneert en wat zij daar concreet voor terugkrijgen in hun leefomgeving. Ze hebben overzicht van wat er zowel binnen als buiten hun eigen buurt met de donaties wordt gedaan. Zo vertelt Henri: “Doordat alle initiatieven open op het platform staan, zien mensen wat er in hun eigen én andere wijken gebeurt. Dat geeft ook een stukje inspiratie onderling.”

Donaties van Havensteder

Doordat verschillende donateurs een bijdrage kunnen leveren, is er meer budget en ontstaan er meer mogelijkheden voor bewonersinitiatieven. Veel initiatieven krijgen een donatie van Havensteder en één of zelfs meerdere WOP’s. In een speeltuin in de wijk Middelwatering wordt bijvoorbeeld een tafeltennistafel geplaatst voor de wat oudere kinderen. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties van Havensteder en WOP Middelwatering. In 2020 heeft Havensteder ruim tienduizend euro via het platform gedoneerd.

Oktober 2021

PingPong Tafel Speeltuin Revius
“Vanuit diverse bewoners is het verzoek gekomen om naast speelapparaten voor de jongeren ook iets te faciliteren voor de wat oudere generaties. Het plaatsen van een tafeltennistafel is de ideale oplossing! De wat jongere kinderen kunnen overdag rond de tafel spelen en in de avond kunnen de oudere kids wat stoom afblazen door een competitief potje te tafeltennissen.”

Bekijk dit initiatief op ‘Maak Capelle’

Meer ervaringen met Maak je Wijk

“Dankzij ‘Maak Capelle’ zijn de geldstromen rondom bewonersinitiatieven voor iedereen zichtbaar geworden.”
“Mensen zien wat er gecreëerd wordt in hun wijk en willen ook mee doen. Zo wordt ‘Ik buurt mee!’ steeds groter. Dat is heel mooi aan het platform.”
“We stimuleren initiatiefnemers zo veel mogelijk om hun initiatieven te laten aansluiten bij thema’s die in de wijken spelen. Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven echt bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.”
“Mensen gaan langs de deuren om cheques in te zamelen. Dit zorgt voor verbinding en kwalitatief betere initiatieven. Bovendien is dit ook direct mond-tot-mondreclame voor ‘Ede Doet’, waardoor nog meer inwoners ons weten te vinden.”