Maak Capelle

De besteding van bewonersbudgetten in Capelle aan den IJssel

Menno Vinke,
projectleider gemeente Capelle a/d IJssel

Alle wijken in Capelle aan den IJssel hebben een Wijkoverlegplatform (WOP) waarin inwoners vanuit de wijk samenwerken om de wijkleefbaarheid te verbeteren. De WOP’s krijgen hiervoor jaarlijks geld van de gemeente dat zij kunnen besteden aan initiatieven in hun wijk. De gemeente houdt toezicht op de besteding van bewonersbudgetten en streeft naar volledige transparantie, zodat zowel bewoners van de wijk zelf als bijvoorbeeld de gemeenteraad kunnen inzien waar dit wijkleefbaarheidsbudget aan besteed wordt. Het is daarnaast belangrijk dat goed duidelijk wordt wat de bewonersbudgetten voor Capelle aan den IJssel maatschappelijk opleveren.

Geldstromen zijn zichtbaar geworden

Vanaf 2015 kunnen inwoners met een goed initiatief voor de wijk het platform ‘Maak Capelle’ gebruiken om een financiële bijdrage voor hun initiatief te vragen. Menno Vinke is gebiedsregisseur bij de gemeente Capelle aan den IJssel en is vanaf het begin betrokken bij ‘Maak Capelle’. “Dankzij het platform zijn de geldstromen rondom bewonersinitiatieven voor iedereen zichtbaar geworden”, vertelt hij. Zowel inwoners als de gemeente kunnen op www.maakcapelle.nl zien hoeveel de WOP’s aan initiatieven doneren en wat er vervolgens met het geld gedaan wordt.

Cofinanciering

Initiatieven op Maak Capelle worden niet alleen gefinancierd door de gemeente Capelle aan den IJssel via de WOP’s. Ook Havensteder, de grootste woningcorporatie in Capelle, maakt een budget vrij voor bewonersinitiatieven. Er worden ook bijdragen geleverd door organisaties en inwoners. Wanneer er een nieuw initiatief wordt aangemeld, worden potentiële donateurs hiervan op de hoogte gesteld per mail. Alle donaties worden verzameld op één plek. Dankzij de cofinanciering kunnen er meer initiatieven uitgevoerd worden. “Door deze crowdfundingmethodiek wordt het verbeteren van de wijken echt iets gezamenlijks. Het zou mooi zijn als het bedrijfsleven in de toekomst nog meer bij ‘Maak Capelle’ betrokken kan worden, zodat er steeds meer geld beschikbaar komt en er nog meer initiatieven georganiseerd kunnen worden”, zegt Menno. Inmiddels is er al meer dan een miljoen euro gedoneerd via ‘Maak Capelle’.

“Doordat alle initiatieven open op het platform staan, zien mensen wat er in hun eigen én andere wijken gebeurt. Dat geeft een stukje inspiratie onderling.”

Buurtcoaches van Welzijn Capelle

Op ‘Maak Capelle’ zijn er ruim 1300 initiatieven gestart door 406 unieke initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Capellenaren betrokken worden bij de initiatieven. De buurtcoaches van Welzijn Capelle spelen hier een belangrijke rol bij. Buurtbewoners die het lastig vinden om zelf een initiatief te organiseren, kunnen bij de buurtcoaches terecht voor hulp. Daarnaast controleren de coaches of de initiatieven voldoen aan de voorwaarden die van tevoren samen met de gemeente zijn opgesteld. Doordat de buurtcoaches contact hebben met initiatiefnemers, kunnen zij ervoor zorgen dat de initiatieven zoveel mogelijk aansluiten bij opgaven die in wijken spelen. “Het maatschappelijk nut van de initiatieven wordt hierdoor vergroot”, aldus Menno. Dit komt de gemeente en haar inwoners ten goede.

Oktober 2021

“We stimuleren initiatiefnemers om hun initiatieven te laten aansluiten bij thema’s die in de wijken spelen. Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven echt bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.”

Meer ervaringen met Maak je Wijk

“Mensen gaan langs de deuren om cheques in te zamelen. Dit zorgt voor verbinding en kwalitatief betere initiatieven. Bovendien is dit ook direct mond-tot-mondreclame voor ‘Ede Doet’, waardoor nog meer inwoners ons weten te vinden.”
“Bewoners zijn blij met de eenvoud van ‘Ik buurt mee!’. Je dient een plan in, verzamelt cheques en als je voldoende geld hebt, wordt er binnen vijf werkdagen uitbetaald. Initiatiefnemers zijn vaak verbaasd hoe snel het gaat.”