Ik buurt mee!

Inwoners hebben zelf het stuur in handen

Roya Roodsaz & Simon van Ommen,
ontwikkelmanagers ‘Ik buurt mee!’

Roya Roodsaz en Simon van Ommen zijn ontwikkelmanager bij de gemeente Rheden en werken voor ‘Ik buurt mee!’. Dit is het Maak je Wijk-platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Rheden. De ontwikkelmanagers geven inwoners advies bij het opstarten van een initiatief en controleren of de initiatieven aan de vooraf opgestelde spelregels voldoen. “‘Ik buurt mee!’ is begonnen, omdat we meer wilden doen met buurtbudgetten en tegelijkertijd de sociale cohesie in buurten wilden vergroten. We hebben de inwoners van Rheden daarom meer het stuur in handen gegeven,” vertelt Roya. Ruim 30% van de inwoners doet mee met de methodiek.

Bewonersbudget en iDeal-donaties

Inwoners die een idee hebben om hun buurt te verbeteren of op te leuken, kunnen hier dankzij het platform zelf mee aan de slag. Een initiatief kan uitgevoerd worden wanneer het voldoende donaties heeft opgehaald om de kosten te dekken. De donaties bestaan voor het grootste gedeelte uit het bewonersbudget dat de gemeente Rheden in de vorm van waardecheques onder inwoners verdeeld. Soms vinden inwoners een initiatief zo belangrijk, dat ze uit eigen zak (extra) doneren via iDeal. In het totaal is er inmiddels ruim 141 duizend euro gedoneerd, waarvan meer dan 11 duizend euro iDeal-donaties betreft.

Samen de leefomgeving verbeteren

Inwoners kiezen zelf aan welke initiatieven zij een bijdrage willen leveren. Als een initiatief voldoende heeft gespaard, kan het uitgevoerd worden. Welke initiatieven geld krijgen en uitgevoerd kunnen worden, is dus niet de beslissing van de gemeente, maar van de inwoners. Hierdoor is het verbeteren van de leefomgeving iets wat inwoners samendoen. “Dit versterkt de zelfredzaamheid van de wijken en sociale cohesie onder buurtgenoten”, aldus Simon.

‘Ik buurt mee!’ groeit

De cheques worden samen met een nieuwsbrief twee keer per jaar verspreid. Hierdoor worden ‘Ik buurt mee!’ en de bewonersinitiatieven steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. “Mensen zien wat er gecreëerd wordt in hun wijk en willen ook meedoen. Zo wordt ‘Ik buurt mee!’ steeds groter. Dat is heel mooi aan het platform”, zegt Roya. Het activeringspercentage van de cheques is sinds de eerste ronde in 2020 gestegen van 22% naar meer dan 30%.

Eenvoud en snelheid

Er worden veel initiatieven aangemeld door inwoners die voorheen ook al de weg naar bewonersbudgetten konden vinden, maar er zijn ook nieuwe initiatiefnemers. Het proces is eenvoudiger en sneller gemaakt, waardoor er meer mensen meedoen. Zo zijn er inmiddels 124 unieke bewoners(groepen) die samen meer dan 150 initiatieven zijn gestart via ‘Ik buurt mee!’. Simon: “Initiatiefnemers zijn blij met de eenvoud van ‘Ik buurt mee!’. Je dient een plan in, verzamelt cheques en als je voldoende geld hebt, wordt er binnen vijf werkdagen uitbetaald. Initiatiefnemers zijn vaak verbaasd hoe snel het gaat.”

Oktober 2021

Meer ervaringen met Maak je Wijk

“Mensen gaan langs de deuren om cheques in te zamelen. Dit zorgt voor verbinding en kwalitatief betere initiatieven. Bovendien is dit ook direct mond-tot-mondreclame voor ‘Ede Doet’, waardoor nog meer inwoners ons weten te vinden.”

“Doordat alle initiatieven open op het platform staan, zien mensen wat er in hun eigen én andere wijken gebeurt. Dat geeft een stukje inspiratie onderling.”

“Dankzij ‘Maak Capelle’ zijn de geldstromen rondom bewonersinitiatieven voor iedereen zichtbaar geworden.”

“We stimuleren initiatiefnemers zo veel mogelijk om hun initiatieven te laten aansluiten bij thema’s die in de wijken spelen. Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven echt bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.”